Czy zdaniem Kancelarii stacja paliw ma prawo do rozliczania normatywnych (tj. w granicach przyjętych norm) ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów)?

Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U z 2017, poz. 708). Ustawa ma na celu określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych, nakładając w tym celu na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z raportowaniem przewozu towarów.

16 stycznia 2017 roku był to ostatni dzień, w ciągu którego przedsiębiorcy energetyczni mieli obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z nowelizacją wnioski te muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

W polskim systemie zarządzania ruchem na drogach ustawodawca przewidział dla rodzaje znaków drogowych: znak D – 23 „stacja paliwowa” oraz znak D – 23a „stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów”. 

Postęp techniczny, a także zwiększenie potrzeb ogółu społeczeństwa doprowadziły do sytuacji, kiedy stacje paliw, prócz docelowej funkcji, jaką pełnią czyli sprzedaży paliw, zaspakajają szereg innych potrzeb konsumenckich. Najczęściej zaopatrzone są w punkty usługowo - gastronomiczne, dzięki czemu można przy jednej wizycie zrobić zakupy, zjeść posiłek, umyć samochód czy dokonać drobnych usług serwisowych.

Na pytania czytelników odpowiada radca prawny Tomasz Dobrzyński – wspólnik w Kancelarii prawniczej CWW specjalizującej się w doradztwie dla przedsiębiorców z branż paliwowej i energetycznej. W tym numerze przeczytacie m.in. o skutkach handlu z partnerami bez wymaganych koncesji i sposobach ich weryfikacji.

Zapisz się na newsletter

Bądź na bieżąco! Subskrybuj i co kwartał otrzymuj nowy numer naszego pisma.

Przepisz kod obrazka w celu weryfikacji zgłoszenia
captcha 


Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.


logo white footer

Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10
53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96
redakcja@nastacjipaliw.pl

WYDAWCA

logo imsa

©2015-2018 Information Market S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone