Zaskakujący debiut HVO na polskim rynku

Zaskakujący debiut HVO na polskim rynku

Takiej zmiany, jeśli chodzi o liczbę dostępnych na stacjach produktów paliwowych, kierowcy nie widzieli od lat. Po benzynie E10, która zadebiutowała na detalicznym rynku paliw na początku tego roku, w maju pojawiła się kolejna nowość – biopaliwo HVO100. O ile w przypadku benzyny E10 mieliśmy do czynienia z oczekiwaną i powszechną zmianą, która była poprzedzona kampanią informacyjną i objęła wszystkich operatorów rynku detalicznego, to w przypadku HVO100 możemy mówić o zaskakującym debiucie na rynku, który na razie ogranicza się do jednej lokalizacji w Polsce. 

Hydrorafinowany olej roślinny (ang. Hydrotreated Vegetable Oil - HVO) to syntetyczne paliwo odnawialne do silników o zapłonie samoczynnym, określane też jako odnawialny olej napędowy. Jest ono produkowane z tłuszczów i olejów roślinnych w procesie hydrokrakingu lub uwodornienia oleju roślinnego . W porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym HVO100 może zredukować emisję dwutlenku węgla nawet o 90 proc. Spalanie hydrorafinowanego oleju roślinnego zmniejsza też emisję cząstek stałych i tlenków azotu.

Zobacz więcej w aktualnym numerze:
Pobierz bezpłatnie

©2024 Wszelkie prawa zastezeżone