Wojna o Chaco – konflikt o (nieistniejące?) złoża ropy naftowej

Wojna o Chaco – konflikt o (nieistniejące?) złoża ropy naftowej

W l. 30. XX w. Boliwia i Paragwaj stoczyły wojnę o sporne terytoria w regionie Gran Chaco. Jako jedna z przyczyn konfliktu podawana jest chęć obu państw kontrolowania zasobów ropy naftowej, jakie miałyby się w tym rejonie znajdować. Najostrzejsza faza walk trwała 3 lata i pociągnęła za sobą ok. 100 tys. ofiar po obu stronach. Wojna przyczyniła się do gospodarczego wyniszczenia obu zwaśnionych stron. Wojna o Chaco jest jednym z przykładów przywoływanych w rozważaniach o ewentualnej prawdziwości pojęcia „wojen naftowych”. Z czasem okazało się, że skalę i znaczenie złóż najprawdopodobniej przeceniono. Hasło „wojny naftowe” czy szerzej „wojny o surowce” działa na wyobraźnię osób interesujących się polityką czy gospodarką międzynarodową. Koncepcja ta uznaje, że państwa są gotowe zaatakować inne militarnie by przejąć kontrolę nad zasobami, a potem czerpać z nich zyski i wywierać wpływ na innych poprzez np. reglamentowanie podaży.

Zobacz więcej w aktualnym numerze:
Pobierz bezpłatnie

©2024 Wszelkie prawa zastezeżone