Nietypowe substancje organiczne w dieslu

Nietypowe substancje organiczne w dieslu

Handlowy olej napędowy w Polsce podlega systematycznej ocenie pod względem spełnienia wymagań aktualnej specyfikacji PN-EN 590+A1:2017-06. Zapisane we wspominanej normie wymagania dla parametrów takich jak między innymi: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, gęstość, zawartość siarki, czy też zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dają możliwość kontroli jakości tego paliwa w standardowym zakresie.

Zobacz więcej w aktualnym numerze:
Pobierz bezpłatnie

©2022 Wszelkie prawa zastezeżone