Kasy on-line, karty paliwowe, raportowanie schematów podatkowych (MDR) to tematyka analizy Anny Gonkowskiej - konsultanta podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp.k.

O komentarz do nadchodzących zmian prawnych obejmujących rynek paliwowy, ze szczególnym uwzględnieniem stacji, poprosiliśmy Jacka Arciszewskiego, prawnika i doradcę podatkowego, prowadzącego serwis akcyzadoradca.pl.

Przedsiębiorca prowadzący działalność, wypełniając spoczywające na nim ustawowe obowiązki środowiskowe, zobowiązany jest do prowadzenia adekwatnej ewidencji oraz składania obowiązkowych sprawozdań.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że emitenci kart paliwowych świadczą swoim klientom usługi finansowe zwolnione z VAT. To zaś oznacza, że ani jedni ani drudzy nie mogą odliczać VAT od zakupionego paliwa (wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18).

Z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa wprowadziła wymóg stosowania kas online, jednak dla poszczególnych branż uregulowano różne terminy rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasach online.

Od pewnego czasu w branży rolnej dało się słyszeć wątpliwości związane z możliwością uzyskania od 1 stycznia 2019 r. zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli paliwem tym jest olej napędowy B7 sklasyfikowany jako CN 2710 20 11.

Anna Gonkowska, konsultant podatkowy z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp.k. analizuje ostatnie lata walki z mafią paliwową.

Założenie i prowadzenie stacji paliw to duże przedsięwzięcie, wymagające włożenia sporego kapitału oraz spełnienia szeregu rygorystycznych warunków. Takie przedsięwzięcie może jednak okazać się dobrym pomysłem biznesowym zwłaszcza obecnie, kiedy ustawodawca wprowadził zakaz handlu w sklepach w niedzielę i święta, a liczni zapominalscy będą kierować się do stacji paliw w celu dokonania drobnych zakupów.

W polskim systemie prawnym tzw. konfiskata rozszerzona czyli rozszerzony przepadek mienia został unormowany zarówno w kodeksie karnym jak również w kodeksie karnym skarbowym. Z punktu widzenia osób nabywających np. stacje paliw najistotniejsze znaczenie ma regulacja odnosząca się do przepadku korzyści majątkowej, która zostanie omówiona poniżej.

Czy zdaniem Kancelarii stacja paliw ma prawo do rozliczania normatywnych (tj. w granicach przyjętych norm) ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów)?

Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U z 2017, poz. 708). Ustawa ma na celu określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych, nakładając w tym celu na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z raportowaniem przewozu towarów.

16 stycznia 2017 roku był to ostatni dzień, w ciągu którego przedsiębiorcy energetyczni mieli obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z nowelizacją wnioski te muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

W polskim systemie zarządzania ruchem na drogach ustawodawca przewidział dla rodzaje znaków drogowych: znak D – 23 „stacja paliwowa” oraz znak D – 23a „stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów”. 

Postęp techniczny, a także zwiększenie potrzeb ogółu społeczeństwa doprowadziły do sytuacji, kiedy stacje paliw, prócz docelowej funkcji, jaką pełnią czyli sprzedaży paliw, zaspakajają szereg innych potrzeb konsumenckich. Najczęściej zaopatrzone są w punkty usługowo - gastronomiczne, dzięki czemu można przy jednej wizycie zrobić zakupy, zjeść posiłek, umyć samochód czy dokonać drobnych usług serwisowych.

Na pytania czytelników odpowiada radca prawny Tomasz Dobrzyński – wspólnik w Kancelarii prawniczej CWW specjalizującej się w doradztwie dla przedsiębiorców z branż paliwowej i energetycznej. W tym numerze przeczytacie m.in. o skutkach handlu z partnerami bez wymaganych koncesji i sposobach ich weryfikacji.

Zapisz się na newsletter

Bądź na bieżąco! Subskrybuj i co kwartał otrzymuj nowy numer naszego pisma.

Przepisz kod obrazka w celu weryfikacji zgłoszenia
captcha 


Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.


logo white footer

Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10
53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96
redakcja@nastacjipaliw.pl

WYDAWCA

logo imsa

©2015-2020 Information Market S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone